Free Range 1 Dozen White Eggs

Free Range 1 Dozen White Eggs

$4.00Price

Our ladies roam the farm and enjoy fresh grass. These are mixed size White eggs. 1 dozen